Wat is Bartimeüs?

Doelgroep:

 • Jongvolwassenen van 17 tot 30 jaar
 • Ook leraars en opvoeders tot 45 jaar
 • Groepen van jonge gezinnen of koppels en singles tot 45 jaar
 • Die willen zoeken rond of groeien in het christelijke geloof.
 • Zowel groepen als individuele begeleiding.
 • Werkenden, studenten en anderen.

Waar ?

 • Waar een groepje of groep (4 of 5 starters volstaan al) zich bevindt: aan een hogeschool of universiteit, in een jeugdbeweging, in christelijke bewegingen, in een parochie, dekenij, federatie, in een school…
 • Sommige programma’s kunnen doorgaan in huizen van Don Bosco in Vlaanderen of elders.

Hoe ?

 • Met een maximaal respect voor waar de deelnemers zich bevinden.
 • Bartimeüs bevordert de volwassenwording, kritische zin en zelfstandigheid van de deelnemers.
 • Als er een vraag komt worden er vijf stappen gezet:
  1. Bartimeüs komt luisteren naar de vragen, de bedoelingen… van de vraagstellers om samen tot concrete afspraken te komen omtrent moment van samenkomen, het aantal bijeenkomsten, de duur van de bijeenkomsten, de tijd tussen de bijeenkomsten, de inhouden, de werkwijze…
  2. Zowel de deelnemers als Bartimeüs bereiden de bijeenkomsten voor.
  3. Stap 1 van elke bijeenkomst: verkenning van wat de deelnemers reeds weten, zijn en kunnen rond de doelstelling(en), in een groepsleren.
  4. Stap 2 van elke bijeenkomst: een objectieve input in een participatieve stijl.
  5. Stap 3 van elke bijeenkomst: integratie naar het leven toe: de deelnemers beslissen dit zelf.
 • Aan de Bijbel, vooral de evangelies, wordt een centrale plaats gegeven: Christus schenkt de grootst mogelijke vreugde, die van God zelf.
 • Wat de deelnemers zelf kunnen doen, neemt Bartimeüs niet over.

Waarom ?

 • Om eigentijdse jonge christenen te steunen. Ze hebben er recht op.
 • Om verscheidene levende christelijke gemeenschappen te ondersteunen en wel in diverse vormen.
 • Om aan een Kerk te bouwen, die mens, maatschappij en wereld dient, waar plaats is voor elke mens over elke discriminatie heen.

De naam Bartimeüs

De naam komt – bewust gekozen – uit de evangelies en wel uit Marcus. Het verhaal:
“Ze kwamen in Jericho.
Toen Jezus met zijn leerlingen
en gevolgd door een grote menigte
weer uit Jericho vertrok,
zat daar een blinde bedelaar langs de weg,
een zekere Bartimeüs,
de zoon van Timeüs.
Toen hij hoorde
dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam,
begon hij te schreeuwen:
‘Zoon van David, Jezus,
heb medelijden met mij!’.
De omstanders snauwden hem toe
dat hij zijn mond moest houden,
maar hij schreeuwde des te harder:
‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’.
Jezus bleef staan en zei:
‘Roep hem’.
Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem:
‘Houd moed, sta op, Hij roept u’.
Hij gooide zijn mantel af,
sprong op en ging naar Jezus.
Jezus vroeg hem:
‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’
De blinde antwoordde:
‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien’.
Jezus zei tegen hem:
‘Ga heen, uw geloof heeft u gered’.
En meteen kon hij weer zien
en hij volgde hem op zijn weg.”

Bartimeüs maakt een diepe verandering door. Eerst zit hij, op het einde is hij rechtop. Hij zit passief, maar op het einde loopt hij. Hij zit langs de weg, maar komt erop. Hij was blind en ziet weer. Hij hoort en gaat schreeuwen, zelfs tweemaal, waarna hij spreekt. Mensen snauwen hem af, maar uiteindelijk gaat hij in de gemeenschap mee. Hij schuilt in zijn mantel, maar gooit die af. Hij zit in Jericho, het diepste punt op aarde, maar gaat mee naar Jeruzalem, 1000 meter hoger.

Voor al deze veranderingen is een ontmoeting de motor. De ontmoeting met Jezus. Het initiatief komt van Bartimeüs. Jezus respecteert Bartimeüs’ zelfstandigheid en volwassenheid: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Dat is de vraag van een dienaar of slaaf aan zijn heer en meester. Jezus maakt zo zichzelf tot slaaf en Bartimeüs tot heer… Jezus wijst hem de echte oorzaak van zijn verandering aan: zijn geloof, zijn verlangen te zien wie Jezus is en Hem te ontmoeten.

Meer uitleg gewenst?

Als je meer uitleg wenst, dan kan dat natuurlijk, geheel vrijblijvend. Ik heb een powerpoint voor beleidsmensen en één voor de doelgroep. Of gewoon een telefoongesprek. Zie onder ‘contact’.