Wie kan mee? / Qui peut nous accompagner?

Iedereen die geboren is vóór 2001 en bij het vertrek niet ouder is dan 29 jaar. Daarnaast kunnen er ook drie jongvolwassenen mee van 30-35 jaar (bij vertrek). Wie als eerste inschrijft zal aangenomen worden. Mensen met een handicap: geef een seintje. Volwassenen en jongeren worden ter plaatse ingedeeld in verschillende groepen (zie http://www.taize.fr).

Toutes personnes nées avant 2001. Et trois adultes de 30-35 ans. Merci aux personnes ayant un handicap de d’abord prendre contact avec nous. Les adultes et les jeunes seront répartis en différents groupes (voir http://www.taize.fr).

Verzekering ~assurance

Voor de reis en het verblijf wordt een groepsverzekering afgesloten. Gelieve wel uw ziekenfonds op de hoogte te brengen en de nodige formulieren in te vullen. World Assistance Card (Eurocross) volstaat.

Une assurance groupe est contractée pour le voyage et le séjour. Merci de tout de même préventir votre mutuelle et d’y remplir les documents nécessaires. La carte Eurocross (World Assistance Card) suffit.

Kosten ~ prix coûtant

De prijs voor het vervoer, heen en terug en de verzekering is € 120. De verblijfkosten worden tijdens de heenreis (jongeren) of ter plaatse (volwassenen) betaald. Met ongeveer 60 € komen niet-werkenden toe. Voor werkenden ligt dit hoger (ongeveer het dubbele), naar gelang het inkomen en de keuze van het verblijf (tent, slaapzaaltje…).

Le prix coûtant pour le voyage aller-retour et l’assurance est € 120. Les coûts pour l’hébergement sont à regler dans le bus pour les jeunes et à Taizé pour les adultes. Pour les étudiants et les personnes sans emploi, cela revient à environ 60 €. Pour les travailleurs, cela revient à plus cher (environ le double), en fonction du salaire et du choix d’hébergement (tente, dortoir…).

Vertrek-thuiskomst ~ Départ et arrivée

De juiste uren worden meegedeeld na inschrijving. Er zijn twee opstapplaatsen:

Brussel Noordstation ~ Perwez (bij Namen).

Les heures précises vous seront communiquées après l’inscription. Il y a deux lieux d’embarquement possible:

Bruxelles (gare du Nord) ~ Perwez (près de Namur).

Taal ~ Langue

De voertaal is voornamelijk Engels, maar ook Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Nederlands… komen er aan bod. Een zekere talenkennis is wenselijk, maar niet noodzakelijk. Er is vertaling naar elke taal.

La langue parlée est essentiellement l’anglais mais le français, l’espagnol, l’allamand, l’italien, le néerlandais… sont également utilisés. Une certaine connaissance des langues est souhaitée mais pas indispensable. Il y a une traduction prévue en chaque langue.

Overnachting ~ Logement

De overnachting gebeurt in vaste groepstenten van Taizé zelf, slaapzaaltjes of eigen tentjes (zoveel mogelijk meebrengen!).

Le logement se passe dans des tentes collectives de Taizé, des dortoirs ou dans sa propre tente (en prenant le plus possible avec soi).

Extra ~ infos complémentaires

  • Muzikanten: breng jouw instrument mee.
  • Merci aux musiciens d’amener leurs instruments.
  • Informatie over wat u moet meenemen wordt opgestuurd na inschrijving.
  • Une liste d’affaires à emporter vous parviendra après l’inscription.
  • Een plan van Taizé, de deelnemerslijst, de dagdeling en praktische tips krijg je na de inschrijving.
  • Vous recevrez après l’inscription un plan de Taizé, la liste des participants, l’horaire des journées à Taizé et toutes les informations pratiques.