Hoe inschrijven? ~ Comment s’incrire?

Indien je jonger dan 18 jaar bent,  is het nodig dat jouw ouders de inschrijvingsstrook tekenen (dus uitprinten en opsturen).

Les jeunes de moins de 18 ans doivent faire signer ce formulaire par leurs parents (et donc l’imprimer et l’envoyer par la poste).

De prijs voor 2017 is € 120. Le prix pour 2017 est € 120.

  • Rekeningnummer ~ le numéro de compte IBAN: BE70427207286125; BIC: KREDBEBB
  • van Don Bosco Vlaanderen Bartimeus François Gaystraat 129 1150 Sint-Pieters-Woluwe
  • met vermelding ‘Taizéreis + naam deelnemer(s)’ ~ avec en communication ‘Voyage Taizé + nom(s) participant(s).

Indien de financies een probleem vormen, kan je contact opneme. ~ En cas de problème financier, vous pouvez le signaler.

De inschrijving is pas definitief door het overschrijven van € 120 op rekeningnummer.
L’inscription sera définitive par payer € 120 sur le compte.

Inschrijving / inscription: je zendt per mail (bartimeus@donbosco.be) volgende gegevens; tu envoies par mail (bartimeus@donbosco.be) les informations suivantes:

* familienaam / nom de famille

* voornaam / prénom

* postadres / adresse postale

* geboortedatum / date de naissance

* neem je zelf een tent mee of wens je een slaapplaats in een onderkomen van Taizé/ tu prends une propre tente ou tu désires un lit dans un dortoire de Taizé?

* waar wens je op te stappen / où veux-tu monter: Brussel-Noord/Bruxelles-Nord ~ Perwez (E411 afrit/sortie 11)?

* jouw gsm-nummer / ton numéro gsm

* een telefoonnummer van iemand die thuis blijft voor geval van nood / un numéro téléphone de quelqu’un qui reste chez soi pour un cas d’urgence.