We waren met vijf samen rond het evangelie van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart. Het is een indringend en heel boeiend gesprek geworden over diepe levens- en geloofsvragen. Hoe hardnekkig is het beeld van de straffende God, dat we altijd opnieuw moeten verbrijzelen. Wat betekent het dat Jezus verrezen is, ook lichamelijk? Maar eveneens de centrale opdracht van de Kerk: het evangelie verkondigen aan iedereen op de hele wereld en van alle tijden. En de Heer (zowel de Vader als de Zoon) die met ons meewerkt: wat een bemoediging. En hoe we het evangelie best interpreteren. En over zoveel meer spraken we. Een hoogstaand geloofsgesprek.

En we leefden intens mee met een koppel, dat wist dat ze binnen enkele uren voor het eerst grootouders zouden worden. Wat deze nacht ook is gebeurd. Proficiat! Moge God het kindje, het gezin en heel jullie familie zegenen!

Sorry, the comment form is closed at this time.