Danken 1

God, liefdevolle Vader,

Gij zijt goed.

Altijd geeft Gij ons het beste:

het leven, onze medemensen, de liefde,

en zoveel meer.

Vandaag wil ik U eens extra bedanken

voor: …

Zegen alle mensen dicht bij mij en veraf,

zodat ze in vreugde kunnen leven. Amen.

Danken 2

Vader, U bent de grote Gever:

de schitterende natuur,

de prachtige muziek,

de arbeid en het spel,

het heerlijke samenzijn

en het verkwikkend alleen-zijn.

U hebt ons zelfs Uw Zoon gegeven,

die U toonde zoals U bent.

Hij is voor ons Uw liefde,

Uw nabijheid en barmhartigheid.

We danken U voor alles. Amen.