Een jongvolwassene, die zijn voorbereidend jaar op weg naar de belofte als externe salesiaan afrondt, was op retraite in de priorij Klaarland te Bocholt. Ik mocht hem begeleiden. Een heerlijk gebeuren in een prachtig religieus en natuurrijk kader, vol rust en mooie gebedsdiensten. En ik was blij dat ik geheel onverwacht in de Paastuin van de priorij aan het graf stond van de bisschop die mij tot diaken en priester heeft gewijd: Mgr. Paul Schruers. Een man die ik bewonder.

Sorry, the comment form is closed at this time.