Ook dit jaar kwamen een achttal ouders samen terwijl hun kinderen aan het spelen waren. De lectio divina over het evangelie van dit weekend maakte heel wat los. Een zeer mooi gebeuren!

Europascouts Gent startte het nieuwe scoutsjaar op de Blaarmeersen te Gent bij een heerlijk zonnetje. We begonnen met een mooie eucharistieviering. Na de overgangen en de picnic startten de vijf takken hun activiteiten. Heerlijk om tussen zoveel kinderen, jongeren, leiding en ouders te mogen zijn!

Met twee mochten we opnieuw een mooi groep van 42 leerlingen uit het 6° jaar begeleiden tijdens hun schoolbezinning. Ikzelf mocht tweemaal een eenvoudige bibliodrama animeren en tweemaal een sessie ‘leren mediteren’ begeleiden. In de mooie nieuwe kapel van de broeders van liefde hadden we een Taizé-viering van ongeveer 20 minuten. Opnieuw een mooi gebeuren en een fijne ervaring.

De groep Mariakerke is de oudste Bartimeusgroep. Tijd om zichzelf te herdenken. De eerste keer was ik er niet bij. Nu beantwoordde ik een aantal van hun vragen. We hadden een goed gesprek en legden al een soort ‘raamakkoord’ vast. De volgende maal zullen we dat finaliseren en concretiseren.

Ik mocht in het kader van ODE samen met iemand anders een tweedaagse bezinning leiden voor twee klassen zesdejaars, samen 28 leerlingen en twee leraren. Het werd een zeer fijne ervaring. De meditatie (ervaring, bespreking en wat theorie) geef ik bijzonder graag. Het is zo heel belangrijk. De meesten genieten er ook van.

We bogen ons met zes over de vergiffenis, het hoofdthema van het evangelie van het komende weekend. We werden allen op twee elementen van onszelf teruggeworpen. Enerzijds het vergeven van anderen, die ons gekwetst of benadeeld hebben. Anderzijds de schuld die we zelf hebben zowel tegenover God als tegenover andere mensen. Dit mogen delen met elkaar is heel bevrijdend en bemoedigend.

Tijdens de namiddag waren we met zeven, ’s avonds met negen. Het werden twee intense lectio’s, cirkelend rond de moeilijkheid iemand anders aan te spreken op negatief gedrag. Het is goed samen te zoeken hoe we dat volgens Jezus’ richtlijnen kunnen aanpakken en met welke attitudes.

Op 30 augustus trok de groepsleiding het nieuwe werkjaar op gang. Het is goed samen te overleggen en te plannen.

Een prachtige Taizeweek stemt me tot grote dankbaarheid. We waren met 3400 op de heuvel. Er waren weinig Belgen. Ik mocht opnieuw veel betekenen voor jongeren en volwassenen na het avondgebed: vragen, verhalen, biechten, zegeningen …

De 18 dagen kamp op vijf verschillende locaties zijn voorbijgevlogen. Het begon in Saint-Sauveur, een eind voorbij Nancy richting Zwitserse grens in de Vogezen met de verkenners (jongens 12-16 jaar van Gent en 7° Brussel). Ik leerde er de grote constructies kennen, waarbij de tenten twee meter boven de grond staan. Ik doe mijn petje af voor wat deze jongens kunnen! Hetzelfde zag ik in Belvaux bij Rochefort bij onze gidsen van Gent. Ook zij slapen twee meter boven de grond.

De overgang naar onze bevers te Herzele kon niet groter zijn. Meisjes en jongens van 6-8 jaar zien spelen en ravotten, het is een eigen, zeer vrolijke wereld. Daarna naar Anzegem bij onze welpen (jongens 8-12 jaar) en naar Vichte bij de welpinnen (meisjes 8-12 jaar). Zij leven helemaal in de junglewereld en leven zich uit.

Ik mocht heel mooi salesiaans priesterwerk doen, zowel voor de groepen, individuele kinderen als individuele leiding. Mijn hart is vervuld met een grote, diepe, serene vreugde.