Er namen ongeveer 20 000 jongeren van de hele wereld deel aan de 40° Europese Pelgrimage van Vertrouwen in en rond Basel. Voor mij was het de 65° Taizé-week. Zalige dagen! Wat een gastgezin in Olten en wat een goede oecumanische samenwerking in Olten tussen protestanten en katholieken! Ik mocht er weer volop salesiaan-priester zijn, zeker ook heel expliciet tijdens de praktisch 9 uur dat ik ter beschikking was voor biechtgelegenheid en geloofsgesprekken allerhande.

Eerst mocht ik aan de ouders van de vormelingen van Rijmenam vertellen over het vormsel. Nu was ik aanwezig bij de eerste vormselcatechese voor een twintigtal jongens en meisjes. Drie ouders geven de catechese. Ze waren zeer goed voorbereid en de catechese verliep prima. En af en toe ondersteun ik een beetje. Daarna mocht ik voorgaan in de eucharistie, waarin de vormelingen aanwezig waren en waarop ook de ouders waren uitgenodigd.

Eindelijk kon ik nog eens aanwezig zijn bij een gewone vergadering van de Europascouts Gent. Gewoon erbij zijn zonder echte taak. Genieten van kinderen die spelen, groep vormen … En contacten met ouders, die vertellen. Er groeit een steeds mooiere vertrouwdheid. Achteraf kon ik nog een half uur aanwezig zijn bij de ‘Oude Wolven’ van de welpen, samen met de groepsverantwoordelijke.

Van vrijdagavond tot deze middag mocht ik in de abdij van Postel (Norbertijnen) vier conferenties geven voor de Vlaamse seminaristen. Maar twee van die conferenties verliepen heel interactief, zodat ik zelf ook veel ontving van hen. Ik ervaarde dit weekend als een gunst en eer. Mij is de goede sfeer onder de seminaristen opgevallen.

Er werden deze namiddag vijf kinderen gedoopt met de leeftijd van het begin van het lager onderwijs, want ze konden alle al enkele malen een eenvoudig zinnetje voorlezen. Ze deden dat heel goed! Ik mocht een van de vijf dopen. Altijd een fijn gebeuren.

Het was al de zesde maal dat er een Bartimeusactiviteit doorging voor ouders van de Europascouts Gent en hun familie en vrienden. Ze hadden deze keer gekozen voor het onderwerp: ‘Hoe onze kinderen begeleiden tijdens de advents- en kersttijd?’ Het doet hen deugd samen te zoeken, uit te wisselen, input te krijgen en te overleggen. Zo sterken en steunen ze elkaar. En ik ben gelukkig dat ik in dienst mag staan van deze jongvolwassenen en hun gezinnen.

Zondag mocht ik voorgaan in een eucharistie waarin een jongen de eerste keer de communie mocht ontvangen. De ouders en ikzelf hebben hem daarop voorbereid. Prachtig hoe een kind openstaat voor dit diep christelijk geloofsmysterie!

Tijdens de namiddag waren we met vier, ’s avonds met negen. De parabel over de talenten bracht een geanimeerd geloofsgesprek op gang. Opnieuw een mooi gebeuren. We herkennen ons eigen leven op een of andere manier in een dergelijk evangelieverhaal.

Met de groep Heule gaan we stilletjes aan naar de 50° bijeenkomst. Voor deze lectio was er een nieuwkomer, die de lectio meegemaakt had te Vaalbeek voor leden van de pastorale groepen van onze secundaire Don Boscoscholen. Het kwam even tot een mooi open gesprek over predestinatie, hemel, hel … Mooi hoe mensen elkaar op deze manier dragen, ook en vooral op het vlak van geloof.

Ik mocht opnieuw een bezinningsdag leiden, opnieuw te Averbode. Deze keer voor zestien leerlingen van het vijfde jaar van het Sint-Michielscollege te Schoten. Een zalige ervaring. Bij de meditatie-oefeningen hadden twee leerlingen zelfs spontaan een inkijk in hun aura en ik stelde ook een geval van telepathie vast. Echt straf maar o zo mooi!