Tijdens de namiddag waren we met vier, ’s avonds met negen. De parabel over de talenten bracht een geanimeerd geloofsgesprek op gang. Opnieuw een mooi gebeuren. We herkennen ons eigen leven op een of andere manier in een dergelijk evangelieverhaal.

Met de groep Heule gaan we stilletjes aan naar de 50° bijeenkomst. Voor deze lectio was er een nieuwkomer, die de lectio meegemaakt had te Vaalbeek voor leden van de pastorale groepen van onze secundaire Don Boscoscholen. Het kwam even tot een mooi open gesprek over predestinatie, hemel, hel … Mooi hoe mensen elkaar op deze manier dragen, ook en vooral op het vlak van geloof.

Ik mocht opnieuw een bezinningsdag leiden, opnieuw te Averbode. Deze keer voor zestien leerlingen van het vijfde jaar van het Sint-Michielscollege te Schoten. Een zalige ervaring. Bij de meditatie-oefeningen hadden twee leerlingen zelfs spontaan een inkijk in hun aura en ik stelde ook een geval van telepathie vast. Echt straf maar o zo mooi!

En vandaag trok ik naar Tienen bij onze welpen, ook daar voor de eucharistieviering. Zalig hoe die jongens de viering mee beleven!

Ik trok naar Kortemark, waar onze welpinnen op weekend waren. Ik mocht er voorgaan in de eucharistieviering. Echt een fijn gebeuren!

Ik mocht gedurende een half uur het project Don Boscokruisjes voorstellen aan de directies van onze basisscholen. Zie ook deze blog op 1 juni.

We waren met een 160 deelnemers uit heel Vlaanderen opgedaagd voor een zeer boeiende vormingsdag over spirituele gidsen. Het is goed af en toe nieuwe input te krijgen over iets waar je zo ongeveer elke dag mee bezig bent. Ik mocht ook veel bekenden ontmoeten.

Tijdens deze derde avond waarop de lectio divinagroep Mariakerke zichzelf herdacht, kwamen we op een creatieve wijze tot zinvolle beslissingen. Het blijft alleszins een lectio divinagroep, maar dan met enkele eigen accenten. Zo zal stap 1 (lectio) korter zijn, stap 2 (meditatio) langer. We zullen ook anders omgaan met stap 3 (oratio en contemplatio) en 4 (actio). Er zit nieuw leven in!

Iemand verbleef vijf dagen in onze gemeenschap om tot bezinning te komen. Ik mocht hem daarbij begeleiden. Mooi om zien hoe die persoon stappen vooruit zette.

Ik mocht iemand begeleiden en vormen tijdens een abdijverblijf in mijn geliefd Westvleteren. Het doet me persoonlijk ook veel goed even in het contemplatieve ritme van deze trappisten mee te leven.