In de Sint-Laurentiuskerk van Lokeren mocht ik op de middag een kindje dopen. De 21 aanwezigen waren bijzonder intens op het gebeuren betrokken. Als priester mag ik dan zoveel betekenen voor deze mensen, temeer omdat ik het doopsel met de papa en de mama heb kunnen en mogen voorbereiden.

Sorry, the comment form is closed at this time.