Tot onze stomme verbazing is er weer geweld in Gaza, de Westbank, Oost-Jeruzalem … Elke dag werden de berichten erger. Tot gisterennamiddag dacht ik toch naar Israël te vertrekken (12 – 19 juli), zoals gepland. Maar gisteren is het geweld dermate geëscaleerd (Tel Aviv, Jeruzalem … onder vuur), dat het niet verantwoord is acht jonge mensen bloot te stellen aan een dergelijk risico. De berichten op de radio en op tv en de berichten van de zusters van Don Bosco in Nazareth en de salesianen van Don Bosco te Jeruzalem waren dermate alarmerend, dat we niet meer konden twijfelen. Het is jammer.

Maar de echte slachtoffers zijn de vele mensen in de Palestijnse gebieden en heel Israël. Moge het geweld onmiddellijk stoppen. Moge er een grondige oplossing gevonden worden voor het hardnekkig conflict tussen Palestijnen en Israëli. Daar bidden we om.

Reageer:
Externe links