De groep Heule was gisteren toe aan de 25° lectio divina. We mochten ons meteen verheugen in een mooi aantal aanwezigen: tien. Wat mooi dat iedereen zijn of haar inbreng naar voren brengt, hoe verschillend ook. Iedereen legt eigen accenten, interpreteert dezelfde woorden vanuit zijn denkkaders en ervaringen. En nog mooier: iedereen luistert naar wat iedere deelnemer zegt. Hoge communicatie, om intens van de te genieten.

Sorry, the comment form is closed at this time.