Deze keer mocht ik mee de schoolbezinning begeleiden voor een veertigtal leerlingen van het vijfde jaar secundair. De meditatie-oefeningen verschilden sterk tussen de twee groepen, maar alle leerlingen hielden er een mooie en leerrijke ervaring aan over.

Sorry, the comment form is closed at this time.