In de namiddag zaten we met drie rond de tafel, ’s avonds met acht. Twee prima lectio’s, al waren ze ook wel heel verschillend. Dat kan ook niet anders: de deelnemers bepalen zeer veel van de inhoud, reacties, het ritme … Het was opnieuw heerlijk vast te stellen dat de deelnemers werkelijk reageren zoals Jezus/Marcus dat wensen. En juist dan kan het bevrijdend werk gebeuren en stroomt de vreugde binnen in de ziel. Want het Woord is Blijde Boodschap.

Sorry, the comment form is closed at this time.