Het was de achtste maal dat ik naar Torhout trok, de zesde maal voor een lectio divina. Opnieuw was het een zeer mooie ervaring. De zes mensen respecteren het Woord in hoge mate, stellen indringende vragen, praten en luisteren en nemen de evangelische spiritualiteit druppel na druppel op. Op het einde werd even gebrainstormd over wat ze volgend jaar aan vorming wensen. Er kwamen twaalf voorstellen op tafel. Maar ze willen hun achterban bevragen.

Reageer:
Externe links