De twee groepen van Bonheiden-Rijmenam-Keerbergen hadden gevraagd eens de Tobiasmethode toe te passen op een evangelieverhaal. Ik koos voor het Emmaüsverhaal omdat dit past in de paastijd. We waren tweemaal met zeven personen. Opnieuw twee mooie ervaringen. Sommigen vonden het wel moeilijk om in de hoofdbedoeling van Tobias te komen. Maar het lukte uiteindelijk voor iedereen. Toch werkte de methode voor alle deelnemers positief.

Sorry, the comment form is closed at this time.