Ik had de kans om een halve dag studie mee te maken voer de synode van het gezin. Er is namelijk een tweede bevraging, zij het met andere vragen dan voor de synode van eind 2014. Het doet goed om nog eens drie experten even aan het woord te horen en samen met anderen na te denken over het gezin met zijn vele aspecten. Opnieuw mocht ik vele bekenden terugzien. Ook daarvoor is zo’n studiedag interessant.

Sorry, the comment form is closed at this time.