Een koppel dat begin volgend jaar in Vlaanderen zal huwen, had me gevraagd hen voor te bereiden op hun christelijk huwelijk en nodigden me naar Portovecchio uit. Inhoudelijk en qua werkvormen de vertrouwde zaken, maar qua locatie iets nieuws: bij het koppel thuis. Je leert hen op die manier ook kennen in hun dagelijkse doen en laten. Het huwelijk is ernstig en vereist een goede voorbereiding. Moge God hen overvloedig zegenen met zijn eindeloze Liefde!

Reageer:
Externe links