Het was de tweede maal dat ik uitgenodigd werd om op zaterdagavond en zondagmorgen aanwezig te zijn tijdens de vier dagen bezinning voor jonge Vlaamse gezinnen. Zaterdagavond was ik twee uur ter beschikking voor biechtgesprekken en deze morgen ging ik voor in de eucharistie voor de zusters van de abdij, een aantal abdijvrienden en natuurlijk ook voor de Vlaamse gezinnen. Het is een zeer zinvol gebeuren geworden om het christelijk geloof van jonge gezinnen te ondersteunen.

Reageer:
Externe links