We hadden elkaar vier maanden niet ontmoet, een lange tijd. Er was dan ook vreugde omdat we elkaar opnieuw mochten vinden. Deze keer over Maria in de evangelies. De vraag was vorige keer vertrokken vanuit het verlangen om Maria beter te leren kennen. Maar de groep had het gevoel dat allerhande volksdevotionele elementen Maria, zoals het evangelie haar de juiste plaats geeft in ons geloof, meer verduisteren dan openbaren. Aan de hand van het verhaal over de boodschap van de engel aan Maria (Lucas) en het verhaal van Maria en nog enkele vrouwen en de geliefde leerling onder Jezus’ kruis (Johannes) gaf ik eerst een inleiding. Daarna wisselde de groep uit wat hen getroffen had, hoe dit hun geloofsdenken beïnvloedt, wat ze zeker willen meedragen voor hun verdere (geloofs)leven. Het besluit van de groep was eens te meer dat de Bijbel heel rijk is en het geloof en het leven kan voeden. Voor de zoveelste keer mocht ik horen: ‘Iedere gelovige zou dit verhaal moeten horen’.

Reageer:
Externe links