Een Mechelse school wilde ODE leren kennen. Een aantal leden van de pastorale groep, inclusief vier leerlingen, kwam daarvoor naar het Pastoraal Centrum. We lieten directie, leraars en leerlingen proeven van enkele methodieken die we toepassen tijdens bezinningsdagen voor jongeren – meestal van het zesde jaar secundair of het hoger onderwijs. Het is mooi te zien wat er gebeurt als mensen even stilvallen en positieve boodschappen aan elkaar geven. Ontroerend zelfs.

Reageer:
Externe links