We waren met acht om mee op tocht te gaan met de twee Emmaüsgangers. Één van hen was er voor de eerste maal bij. Er kwamen ‘sombere gevoelens’ naar boven, net zoals bij de Emmaüsgangers. Maar ook opende de verrezen Heer ook voor de Schriften en liet onze ogen een beetje meer open gaan om Hem meer en meer te herkennen. De groep heeft mij geholpen om te zien dat de verrezen Heer in dit verhaal ook de twee doet opstaan. Zijn verrijzen wordt ons verrijzen. Dank u wel, lieve mensen!

Reageer:
Externe links