Tien mensen uit de pastoraal van de scholengemeenschap Edith Stein kwamen samen en ik mocht het project Bartimeüs voorstellen. Eens te meer is gebleken dat pastoraal actieve mensen zelf nood hebben aan een bron, aan voeding, aan levengevend water. Het was heerlijk om bij hen te zijn.

Reageer:
Externe links