Het koppel, dat op 20 januari al een eerste dag naar het Bartimeüshuis kwam, was opnieuw hier voor viermaal 75 minuten vorming als voorbereiding van hun christelijk huwelijk. Het werd opnieuw een prachtige dag. Wat mooi om getuige te mogen zijn van de ernst waarmee twee mensen zich op zo’n levensbeslissing voorbereiden. Moge God hen overvloedig zegenen!

Reageer:
Externe links