Tijdens deze uitzonderlijk zonnige en in het begin ronduit hete week in Taizé waren er iets minder dan 3000 jongeren en volwassenen op de heuvel. Vanuit Vlaanderen ging ik er met zeven heen. Toch ontmoette ik er meerdere andere landgenoten, ook Franstaligen.

Het was een bijzondere week: er waren driehonderd jonge religieuzen bijeen uit verschillende Kerken en continenten, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, contemplatieven en actieven. Het programma was zwaar: van 10.00 tot 11.30 uur, van 15.00 tot 16.30 uur en van 17.00 tot 18.00 uur: telkens één of meerdere sprekers met vraagstelling. De jonge religieuzen (tot 40 jaar) hadden om 18 uur nog ontmoetingen in kleine groepjes. De sprekers waren allen, zonder uitzondering, mensen om ‘u’ tegen te zeggen. Er waren heel wat algemene oversten: van de jezuïeten, de witte paters van Afrika, de franciscanen en zelfs van de kartuizers van onder meer de Chartreuse (het is zeer uitzonderlijk dat een kartuizer zijn klooster verlaat). Vrijdag volgde ik een werkwinkel van hoog niveau: de psychologische begeleiding van jonge religieuzen in multiculturele gemeenschappen in multiculturele en multireligieuze contexten.

Voor heel de week geldt: wat een rijke inzichten; wat een wederzijds respect van iedereen voor iedereen; wat een goede sfeer onder elkaar … En ik mocht heel wat nieuwe aspecten van broeder Roger en de gemeenschap van Taizé ontdekken. Wat ben ik dankbaar voor deze uitzonderlijke week.

Reageer:
Externe links