Voor sommigen is dit de 15° lectio, voor anderen de 11°. En wel in een nieuwe formule: men kan kiezen tussen de namiddag en de avond. Om 15 uur waren we met zeven en om 19.30 uur met tien. We mochten twee nieuwe deelnemers verwelkomen. De tekst over huwelijk en echtscheiding raakte iedereen op een andere manier. De eigen situatie rond dit levensaspect speelde daar een grote rol in. Bijvoorbeeld: als salesiaan-priester word ik anders door die tekst geraakt dan iemand wiens levenspartner overleden is. Eens te meer werd duidelijk hoeveel nood er is om de Schriftteksten beter te begrijpen. Het werd in de twee groepen een mooie en tactvolle communicatie rond een delicaat onderwerp.

Reageer:
Externe links