Ik was niet van plan om dit nawoord op de blog te zetten. Maar ik wil toch recht doen aan de waarheid. Op 28 december had ik een mooie babbel met broeder Sebastiaan en broeder Jasper. Zij spraken toen over enerzijds 32 000 ingeschreven jongeren, anderzijds over een onbepaald aantal, dat niet aangemeld was, maar zelf het onderkomen in Rome geregeld had. Natuurlijk gebeurt het bij elke ontmoeting met nieuwjaar dat mensen uit de directe omgeving deelnemen aan de bijeenkomst, eventueel een deel ervan. Sommigen beslissen dat tijdens het verloop van de week. Nu lees ik dat er uiteindelijk 45 000 aanwezigen waren. Geen wonder dat de organisatie dan moeilijk is. Met nog meer bewondering kijk ik daarom naar de broeders, die ondanks de moeilijkheden toch vertrouwvol verder gaan. Ze vinden het jammer dat ze niet elke deelnemer een gastgezin konden aanbieden. En ik bewonder eveneens de jongeren, die de moeilijke situaties aanvaarden en positief blijven. Sommige omstandigheden waren zelfs minder dan het minimum. Dus positief nieuws over jonge mensen.  Hoopgevend, niet?

Reageer:
Externe links