We zaten met zeven rond de tafel, rond de parabel van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes of maagden. Een niet eenvoudige parabel. Het werd een heerlijk gesprek, samen zoeken, luisteren en spreken. Er kwamen ook oude gevoelens naar boven, die leidden tot een duidelijke overtuiging: God is liefde, Hij nodigt ons met een grote aandrang uit om daden te stellen, die beantwoorden aan zijn wil, Hij neemt uiteindelijk mee in het eeuwige bruiloftsfeest. Het werd duidelijk dat men in de opvoeding angst kan aankweken voor een God die zou straffen. Het kan vele jaren later nog steeds in negatieve zin nawerken.

Reageer:
Externe links