De groep had ervoor gekozen om dit werkjaar af te ronden met een vormingsavond over de verrijzenis. Deze keer dus geen lectio divina. De avond werd ervaren als zeer helpend om over dit kerngegeven van ons geloof na te denken. Iedereen van de zeven aanwezigen naam zeer actief deel. Iedereen oogstte op het einde een of een paar punten, die hij of zij wil meenemen in de toekomst.

Reageer:
Externe links