De parochie had de eerste communikanten van dit jaar uitgenodigd, samen met hun ouders, en de ouders en kinderen voor de eerste communie van volgend jaar, alsook de schoolkinderen. Er waren meer dan veertig kinderen. Bij het begin van de preek sprak ik op deze zondag van de Drie-eenheid over hun doopsel en leerde hun het groot kruisteken aan. Dan gingen ze kijken naar het groot beeld van het H. Hart, dat juist naast de kerk een kruispunt overziet. Toen ze terugkwamen liet ik hen vertellen wie het beeld voorstelt, hoe Jezus kijkt en naarwaar… Één jongen had een verrassende boodschap: ‘Jezus heeft naar mij gezwaaid!’ … Rijmenam: een actief participerende gemeenschap!

Reageer:
Externe links