Het gebed in de parochie was heel goed. Veel jonge muziekanten. Het middageten in de droge rivier (grote overstroming in de jaren 1950) was heerlijk. Veel Vlamingen, tegen 20 graden .. Het middaggebed was zoals altijd stemmig. Daarna was ik bijna drie in de stiltekerk voor de biecht, verhalen, vragen van jongeren. Je mag een deel van hun binnenkant zien en Gods liefde en barmhartigheid toezeggen. Heerlijk. En Mgr. De Kessel was in het avondgebed in de kathedraal hier. De aartsbisschop van Valencia sprak een heel mooie boodschap uit, gericht aan de jongeren.

Sorry, the comment form is closed at this time.