Deze ochtend was ik voor het eerst bij de Taizé-gasten van de salesiaanse parochie bij onze universiteit hier. Het ochtendgebed stond om 9.00 uur geprogrammeerd maar was al gedaan om … 9.03 uur. Toen ik binnen kwam was men een lied aan het zingen, waarvan ik dacht dat het het openingslied was, maar het was dus het slotlied. Voor het gesprek in kleine groepjes kwam ik terecht bij Polen en Oekraïeners. Twee Poolse jonge dames komen uit Wroclaw, waar ik de eerste internationale Taizé-ontmoeting meemaakte, direct na het vallen van de Muur in 1989. De Oekraïeners komen allemaal uit Lviv. Het was een goed gesprek over groeien in het geloof. Op het einde kwam de organisator me vragen om morgen voor te gaan in de eucharistie, daar ze wel al een uur en plaats hadden, maar nog geen priester.

Het eten werd in open lucht uitgedeeld, namelijk op het Circus Maximus, ja het plein waar de film Ben Hur zich afspeelt. Wat een indrukkendwekkend gebeuren: 40 000 jonge mensen op één plein samen! Het was iets minder warm dan gisteren, maar zoveel jongeren samen in Taizéstijl, het is hartverwarmend! Wonder boven wonder vondt het Don Boscogroepje elkaar toch.

Na het eten trokken we met ons vier richting de Engelenburcht uit de 2° eeuw, een plaats die om meerdere redenen tot de verbeelding spreekt. Het is vandaag de verjaardag van de jongste (19 jaar) en ze genoot met volle teugen van de enorm grote eeuwenoude ronde burcht. Het beeld van de aartsengel Michaël met het zwaard is van een Vlaamse kunstenaar.

Om op het Sint-Pietersplein te komen werden we grondig gecontroleerd: alleen Taizé-deelnemers mochten op het plein en heel wat rugzakken werden doorzocht. Uiteindelijk zaten we om 16.45 uur op een stoel – wat een geluk – en moesten wachten, want het gebedsmoment met de Paus begon pas om 18 uur. Een paar minuten daarvoor kwam hij aangereden in de nieuwe pausmobiel-met-camera. Hij deed een grote toer doorheen de jongeren. Het gebedsmoment verliep uiteraard in de gekende Taizéstijl, ook met een vijftal minuten stilte. Op het einde bracht frère Aloïs een boodschap aan de Paus en bood hem zaadjes aan, die hij meegebracht had uit Kigali, waar een paar maanden geleden ook een grote Taizé-ontmoeting was met jongeren uit 35 Afrikaanse landen. De Paus bracht dan ook een boodschap in meerdere talen, ook in het Pools. Rond 19 uur gaf hij de zegen.

De ontmoeting op het Sint-Pietersplein in de koude – ik heb even zitten bibberen – is heel sereen en heel mooi verlopen. Er was applaus maar geen grote gescandeerde toejuichingen. In die zin beantwoordde de ontmoeting aan de soberheid en christelijke diepte van de Taizégemeenschap. Alweer een reden om te zeggen dat deze Taizé-ontmoeting anders is dan in Brussel, Rotterdam, Poznan of Berlijn.

Reageer:
Externe links