Dit was een dag, waar ik lang naar uitgekeken heb. Één keer om de drie jaar wordt het Bartimeüsverhaal voorgelezen in de weekendliturgie, namelijk op de 30° zondag van het B-jaar. Dat is dit weekend. De naam Bartimeüs komt in heel de Bijbel slechts éénmaal voor. Een heel geschikte dag voor een bijzonder initiatief: ik nodigde alle Bartimeüsgroepen en -geïnteresseerden uit om elkaar een dag te ontmoeten. We waren uiteindelijk met zestien en twee kindjes. Velen lieten op voorhand weten dat ze graag waren gekomen, maar een andere activiteit hadden, ziek waren… Het is een opvallend fenomeen: wie deelneemt aan een Bartimeüsactiviteit heeft nog andere engagementen opgenomen, soms zelfs veel.

We begonnen met een korte voorstelling van de aanwezigen. Daarna hielden we een lectio divina over het Bartimeüsverhaal. Voor het middagmaal hadden enkele deelnemers gezorgd: een koppel voor de soep, twee koppels voor de hoofdschotel en twee mensen voor het dessert. Zelfs de wijn werd meegebracht. Alles even lekker en in overvloed! Dat maakte het geheel tot een sympathiek vriendschappelijk gebeuren.

In de namiddag waren er twee delen. Eerst stelde ik Bartimeüs voor in zijn groei gedurende de eerste drie jaren. Ik vertelde ook kort over de verschillende groepen. De aanwezigen stelden uiteraard hun eigen groep voor. Op het einde lanceerde ik een nieuw initiatief: het Bartimeüshuis. Zie daarvoor bij ‘projecten’.

We sloten de dag af met een eucharistieviering. Met het voorbereidend groepje van zeven mensen spraken we veertien dagen geleden af welke liederen we zouden zingen. En of ook dat mooi was!

Het is een prachtige dag geworden. En iedereen stimuleerde me om hier een traditie van te maken. Dat zal ik ook doen, maar dan in een andere formule, wellicht op een ander moment van het jaar… Het zal wel groeien.

Reageer:
Externe links