Een koppel van een Bartimeusgroep had zelf zijn kind voorbereid op zijn eerste communie. Ik mocht daar getuige van zijn. Wat een mooi en zinvol christelijk gebeuren! Daar zie je een christelijk gezin op zijn best functioneren. Ik mocht ook voorgaan in de eucharistie, waarin het kind zijn eerste communie ontving. Er waren vele kinderen bij, maar ook jongvolwassenen en wat oudere volwassenen. Een echt mooi gemeenschapsgebeuren.

Sorry, the comment form is closed at this time.