De eindejaarsontmoeting van Taizé was opnieuw een heel mooi gebeuren. Er waren ongeveer 15 000 jongeren ingeschreven, maar van de plaatselijke bevolking zijn er zeker ook enkele duizenden aanwezig geweest. Zelf was ik met vijf jongeren te gast bij een boerenfamilie met 250 koeien. Ze behoren tot een Lutherse gemeente op een tiental kilometer van hun huis. De ontmoeting met de Belgen gisteren was bijzonder goed. Ook onze kardinaal Jozef De Kesel was erbij en sprak mooie woorden over de Taizé-ontmoeting. Uit België waren er wellicht een 50-tal mensen aanwezig. Ik zie al uit naar volgend jaar in Bazel (Zwitserland).

Reageer:
Externe links