De groep Herne had gevraagd om wat meer te weten over de Bijbel als geheel. De vijf aanwezigen zochten eerst hun eigen korte omschrijving van hoe zij de Bijbel zien. We stonden stil bij drie verschillende Bijbels, de grote structuur van zowel het Eerste als het Nieuwe Testament, de kern van het Eerste Testament, de ontstaansgeschiedenis, de bijbelcanon, de grote visie op het Nieuwe Testament, het ontstaan van de vier evangelies en twaalf verschillende exegesen. De deelnemers kregen een aantal opdrachten, zodat ze met de Bijbel zelf konden omgaan en één en ander in de praktijk konden ervaren.

De avond eindigde met het uitdrukken van het verlangen om de Bijbel een grotere plaats te geven in zijn leven.

Reageer:
Externe links