Een koppel kwam naar het Bartimeushuis voor een tweede voorbereiding van hun christelijk huwelijk. Het is opmerkelijk hoeveel ze gegroeid zijn door de engagementen vanuit de eerste dag. Het geeft een diepe vreugde!

Sorry, the comment form is closed at this time.