We waren met acht voor deze zevende lectio divina van de groep Bonheiden-Rijmenam 1. Voor het eerst in Rijmenam. Er was een uitzonderlijke honger naar bijbelkennis voelbaar. Bovendien hadden de deelnemers de moed om ons traditioneel godsbeeld van God-almachtig-op-de-troon te confronteren met het godsbeeld van Jezus Christus: nederig en dienstbaar en de bevrijdende confrontatie van het Woord van Christus toe te laten vanuit de vraag: ‘En ik?’ Wat een dankbaarheid voor de ontdekking van de schoonheid en diepte van het evangelie!

Reageer:
Externe links