Deze voormddag was in meerdere opzichten een bijzondere Bartimeüservaring. Vooreerst speelde ik ‘thuis’ bij Don Bosco in Oud-Heverlee, waar ik vroeger eens twee jaar en onlangs veertien maanden woonde. Ik mocht een lectio divinia leiden voor godsdienstleraars – wat mijn eigenlijk diploma is – uit Don Boscoscholen. Het was de veertigste lectio die ik mocht animeren. Bovendien had de inspecteur-begeleider godsdienst van de salesianen gevraagd rond het verhaal van Bartimeüs te werken. Ook dat was de eerste maal. En het was de grootste groep ooit voor de lectio: in totaal waren we met twintig.

De deelnemers namen heel actief deel, met een hoog gehalte van goede communicatie (spreken en luisteren). Ze stapten echt in het verhaal. En ze lieten met nieuwe aspecten van dit verhaal zien.

Reageer:
Externe links