Europascouts Gent startte het nieuwe scoutsjaar op de Blaarmeersen te Gent bij een heerlijk zonnetje. We begonnen met een mooie eucharistieviering. Na de overgangen en de picnic startten de vijf takken hun activiteiten. Heerlijk om tussen zoveel kinderen, jongeren, leiding en ouders te mogen zijn!

Sorry, the comment form is closed at this time.