Door het wegvallen van een bijeenkomst, wegens ziekte, was het meer dan twee maand geleden, dat we elkaar nog zagen. Het weerzien was warm en hartelijk. We hadden elkaar blijkbaar veel te vertellen. De lectio divina was opnieuw bijzonder intens, met een grote, actieve betrokkenheid van ons negen.

We praatten al een eerste keer om begin januari onze 25° bijeenkomst een beetje met een feestelijk randje te omkaderen. Ja, dus ook deze groep is aan feesten toe…

Reageer:
Externe links