Voor de derde maal lag het evangelie van de vijfde vastenzondag van het B-jaar op tafel voor een lectio divina in groep. Een vrij moeilijke tekst van Johannes. Met de acht aanwezigen ontstond een zeer diepgaand gesprek. Ook het diepe lijden van mensen kwam aan bod, zoals de overleden en overlevende slachtoffers van het busongeval in Zwitserland en hun dierbaren. Prachtig hoe de deelnemers hun geloof uitspraken, met respect voor de verschillen in meningen. En juist die verschillen in geloofsopvatting verrijken de anderen.

Reageer:
Externe links