Het was een kort evangelie voor deze lectio divina: slechts vijf verzen. Toch hadden de zes deelnemers een tweetal uren nodig om te ontdekken wat deze gedrongen tekst te zeggen heeft. Eens temeer waren teksten uit het Eerste Testament verhelderend. Genesis, Exodus, Job, Jesaja… kwamen aan bod.

Op een bijzondere manier werd uitdrukking gegeven aan wat het woord ‘woestijn’ bij ons oproept. Je kan het lezen in bezinning 79. Het gebed bracht ons in een sereen-diep moment dichter bij de Vader, de Zoon en de Geest.

Het kon niet beter passen: een lectio divina over Jezus’ woestijnervaring op aswoensdag. De vasten is begonnen.

Reageer:
Externe links