Een jong gezin met drie kinderen had gevraagd om hun huis te gaan inzegenen. Het is mooi dat God met zijn zegen en goede gaven aanwezig mag komen in het samenleven van een gezin. Er was een bijzondere sfeer voelbaar. En het is zeer zinvol om op zo’n moment als priester in naam van Christus niet alleen het huis, maar vooral de mensen te zegenen, ook persoonlijk.

Reageer:
Externe links