Ze waren met twaalf, de medewerkers van Don Bosco in ons huis van Hechtel voor een tweede lectio divina. Ofschoon de tekst niet eenvoudig is (‘Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en geef aan God wat God toekomst’), kwamen de deelnemers tot zeer diepe inzichten en overgave.

Sorry, the comment form is closed at this time.