Voor de derde keer mocht ik leerlingen van het derde jaar een diepgaande ervaring aanreiken van concentratie-, relaxatie- en meditatie-oefeningen. Daarna kregen de deelnemers een schema om te begrijpen hoe meditatie werkt en wat het doet. Dat is een bijzonder mooi gebeuren, ook omdat de leerlingen en hun lerares daar op een zeer ernstige manier in meegaan. Hun getuigenissen, vragen, opmerkingen … getuigden van een prachtige openheid. Ik ben met veel dankbaarheid en vreugde terug naar Brussel gekomen.

Reageer:
Externe links