De groep had er al een tijd geleden voor gekozen om een vormingsavond in te lassen over ‘leven als verrezen man/vrouw’. Men had zijn huiswerk over de vraag: ‘Wat betekent het voor jou dat Jezus verrezen is?’ prima gemaakt: heel rijke inhoud! Opnieuw was er een zeer open en eerlijke communicatie over het kernpunt van ons christelijk geloof. Een zalige avond waarin de verrijzenis niet alleen het onderwerp was, maar ook ervaarbaar.

Reageer:
Externe links