In de namiddag waren we met zeven, ’s avonds met zes. We namen Lucas 23,33-47 als tekst. Lucas beschrijft daarin Jezus’ laatste uren op aarde, terwijl Hij aan het kruis hangt. Het waren twee indringende expliciete geloofsgesprekken. Vele vragen en nog meer mooie en zinvolle, gelovige antwoorden. Er was openheid voor ieders denken, twijfelen, zoeken, danken… Twee grote woorden van Jezus blijven hangen: vergiffenis en vertrouwen, telkens verbonden met de Vader.

Reageer:
Externe links