De oudste Bartimeüsgroep rondde gisteren het vierde werkjaar af met de 20° bijeenkomst. Voor het eerst werd eenzelfde evangelieverhaal hernomen, drie jaar na de eerste keer. En toch is de lectio helemaal anders verlopen, ook inhoudelijk. Één vraag blijft in de groep hangen: wat betekent het om nu al als verrezene te leven? We zullen er volgend jaar een aparte vormingsavond aan wijden.

Reageer:
Externe links