Het was de derde maal dat de parochie van Herent mij had uitgenodigd. Er waren ongeveer 60 ouders van eerstecommuniekanten aanwezig. Gedurende een uur liet ik hen nadenken over de betekenis van de eucharistie in hun leven. En we keken samen naar de drie verzen uit het Marcusevangelie, waarin het verhaal over de eerste eucharistie wordt verhaald. Het is heerlijk om mensen te zien denken en hun waardevolle inbreng te horen.

Sorry, the comment form is closed at this time.