Een medebroeder had me voor de tweede keer gevraagd een paar dagen naar een abdij te gaan voor bezinning en gebed. Met vier lectio’s divina lieten we het Woord zijn heilzaam werk doen in ons. De gemeenschap en vooral het gemeenschapsgebed droegen ons heel duidelijk. Opnieuw een heel mooie ervaring.

Sorry, the comment form is closed at this time.