Vandaag mocht ik een koppel ontvangen om de eerste communie van hun dochtertje voor te bereiden. Het is de bedoeling de ouders voldoende inzicht en kennis te geven over de eucharistie, zodat ze zelf het vertaal werk voor hun kind kunnen doen. Deze twee mensen zijn daar ongetwijfeld heel goed toe in staat. Gelukkig kind dat zo’n ouders heeft!

Sorry, the comment form is closed at this time.